Programma 2014

  Zaal Tent 1 Tent 2
VRIJDAG
20h00  
20u00-22u00
Bal
 
15
30
45
21h00
15
30
45
22h00

22u00-00u00

Alasdair Fraser
& Natalie Haas


Concert

  22u00-00u00

Orbál

Bal
15
30
45
23h00
15
30
45
00h00   00u00-02u00

Skolvan

Fest noz
 
15
30
45
01h00
15
30
45
ZATERDAG
11h30    

11u30-13u00

Dance Workshop:
Zweden

45
12h00
15
30
45
13h00

13u00-14u00

Chants d'amour
et de mort
en Wallonie


Bal

13u00-14u30

Dance Workshop:
Italië/vier provincies

 
15
30 13u30-15u00

MP3
(Mattias Pérez Trio)
 


Bal
45
14h00  
15
30  
45
15h00 15u00-16u30

Duo
Valla-Scurati


Bal
 
15
30
45
16h00

16u00-17u30

Initiatie:
Folkdansen


Initiatie

15
30   16u30-18u30

Foû d'vos Sokètes

Bal
45
17h00
15
30  
45
18h00
15
30 18u30-20u30

Amorroma

Bal
 
45
19h00 19u00-20u30

Duo
Muzikaciné


Cine-concert
15
30
45
20h00 20u00-22u00

Calamalys
&
verrassingen!


Bal
15
30    
45
21h00
15
30
45
22h00 22u00-00u30

Yves Barbieux invite
Polk XL &
Sébastien Duthoit


Concert
22u00-00u00

Andy Cutting Solo

Solo
 
15
30
45
23h00
15
30
45
00h00   00u00-02u00

Trio Dhoore

Bal
15
30  
45
01h00
15
30
45
ZONDAG
11h30   11u30-13u00

Dansworkshop:
English Ceilidh


 
45
12h00
15
30
45
13h00 13u00-14u00

Simda Pataphonia

Concert
  13u00-14u00

Workshop:
koppeldansen


15
30 13u30-15u00

GIG CB!

Bal
45
14h00  
15
30  
45
15h00   15u00-16u30

Naragonia

Bal
15
30
45
16h00 16u00-17u00

Léon Accordéon

Concert jong publiek
15
30 16u30-18u30

Rond de Sorcières

Bal
 
45
17h00  
15
30
45
18h00
15
30   18u30-20u30

Waar is Boris?

Bal
45
19h00 19u00-20u30

Violons Barbares

Concert
15
30
45
20h00 20u00-22u30

Flor de Zinc

Bal
15
30    
45
21h00
15
30
45
22h00 22u00-00u00

Sextet à Claques

Bal
 
15
30
45
23h00
15
30
45